Eng | Fr

Liber Floridus

Wat is het Liber Floridus?

Het Liber Floridus is een encyclopedie geschreven door Lambertus, een kanunnik aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Omaars in het begin van de twaalfde eeuw. De Gentse Universiteitsbibliotheek beschikt over de autograaf van dit werk, dit is het exemplaar dat door de auteur zelf werd neergeschreven. Geïllustreerde autografen van twaalfde-eeuwse encyclopedieën zijn dermate zeldzaam dat het handschrift beschermd werd door het topstukkendecreet van de Vlaamse Gemeenschap.

Universiteitsbibliotheek
Rozier 9
9000 Gent
t + 32 9 264 38 51
f + 32 9 264 38 52
secretariaat@mail.lib.ugent.be


© 2011 Universiteitsbibliotheek Gent